Bizitek, deneyimlerini ve bilgi birikimini kullanarak, Telekom sektörünün sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek fayda/maliyet oranına sahip Emptor Telco BSS (İş Destek Sistemleri) çözümünü sunmaktadır. Stars HRM, uçtan uca insan kaynakları süreçlerinin elektronik ortama aktarılıp bütünsel olarak yönetilmesini sağlayarak; sahip olduğu farklı ve birbirine entegre modülleri sayesinde insan kaynakları operasyonlarının otomasyonunu yöneten yazılım ürünüdür.
 Kullanım Hakları Tüm hakları saklıdır. © 2009 Bizitek